Ankieta PPP

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo, pragniemy poznać Waszą opinię na temat proponowanej przez Poradnię oferty zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Uwagi Państwa przyczynią się do dalszego doskonalenia współpracy Poradni ze szkołami. Chcielibyśmy, aby nasza oferta na kolejny rok szkolny uwzględniała potrzeby i oczekiwania różnych grup adresatów naszych działań.

1. Czy zna Pani/Pan ofertę edukacyjną Poradni zamieszczoną na stronie internetowej?

2. Na jakie formy pracy Poradni jest zapotrzebowanie w Państwa szkole?

3. Które z zajęć dla uczniów są najbardziej przydatne?

inne (proszę podać jakie?):

4. Które z proponowanych form pracy z nauczycielami/radą pedagogiczną są wg Pani/Pana najbardziej przydatne?

inne (proszę podać jakie?):

5. Na jaką tematykę prelekcji dla rodziców jest zapotrzebowanie w Państwa szkole?

6. W jakiej formie zajęć szkoleniowych lub psychoedukacyjnych chciałby/a Pan/Pani wziąć udział w przyszłym roku szkolnym?

INFORMACJE O WYPEŁNIAJĄCYM ANKIETĘ

1. Nauczyciel

2. Miasto/Gmina

3. Nauczyciel

Jeśli zakończyliście Państwo wypełnianie ankiety, kliknijcie przycisk Wyślij. Jeśli chcecie wszystko poprawić, kliknijcie przycisk Usuń.